Namn: Lösen:

Havsvatten


Sv. Saltvatten. Eng. Sea Water.

Avser normalt saltvatten från de sammanhängande världshaven, men kan även i vissa sammanhang avse annat saltvatten. Det finns dock hav som har annat salthalt, exempelvis Svarta Havet och Östersjön som båda har bräckt vatten, precis som det finns saltvatten på andra ställen än i havet, exempelvis Döda havet som är en sjö med saltvatten.

Normal salthalt i havsvatten ligger runt 35 psu (3,5%). För att havsvatten skall frysa till is krävs att ytvatten temperaturen hamnar vid -2,5°C.

Relaterade ord: Allmänt vatten Brackvatten Bräckt vatten Enskilt vatten Farvatten Fiskevatten Färskvatten Grundvatten Hav Inre vatten Kustvatten Källvatten Kölvatten Markvatten Neritisk Ocean Propellervatten psu Salinitet Salthaltsgradient Saltvatten Sjö Sjörök Sjövatten Smältvatten Sötvatten Tidvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER