Namn: Lösen:

HBO


HyperBar Oxygenbehandling, fackuttryck inom vården för tryckkammarbehandling.

Hyperbar = övertryck
Oxygenbehandling = Andas syrgas

HBO används inom dykningen främst som behandling på dekompressionssjuka, men används också vid skador där patienten har nedsatt andningsförmåga (exempelvis rökskador), men även vid skadade kroppsvävnader (exempelvis krosskador och infektioner).

Behandlingsorsaker är:
 • Brännskador
 • Dekompressionsjuka (alias Tryckfallssjuka alias Dykarsjuka)
 • Gasbrandsdinfektion
 • Ishemiska skador
 • Kolmonoxidförgiftning
 • Rökgasförgiftning
 • Krosskador
 • Luftemboli
 • Meleney's sår
 • Osteomyelit
 • Osteoradionekros

  Relaterade ord: Behandlingstabell Dekompression DNC Dykarläkare Dykläkare Dykmedicin Hyperbar IWR Kompression NBO Oxygen Oxygenterapi Rekompression Syrgas Syrgasbehandling Tryckfallssjuka Tryckkammarbehandling Tryckkammare
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER