Namn: Lösen:

HED


Havsyteekvivalent Dykdjup

Ett begrepp som används vid höghöjdsdykning för att räkna om dekompressionen vid dykning på hög höjd, så att man kan använda vanliga dyktabeller. Omräkningen behövs, eftersom trycket på ytan är lägre än vid havsnivån där ”vanliga” dyktabellet är avsedda för, och man vid dykning får en relativt större tryckökning jämfört mot yttrycket, och därför behöver räkna om till HED för att se vilket djup man skall använda vid avläsning av tabellen. I praktiken så innebär det att HED blir djupare än det verkliga dykdjupet för att på så sätt få rätt tryckskilllnad (och där med följande kväveöverskott) så att tiderna i tabellen blir relevanta.

Relaterade ord: Dyktabell EAD END Höghöjdsdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER