Namn: Lösen:

Dyklexikon


Heliair


En benämning på trimix med syrehalt (oxygen, O2) på minst 16 % och heliumhalt (He) mellan 24-40 %, som används inom dykutbildningsorganisationen NAUI.

Heliair är avsedd att användas mellan 40-55 m och är därför inriktad mot tekniska sportdykare, och inte vanlig sportdykning (som exempelvis helitrox är).

De flesta andra organisationer skulle beteckna heliair som trimix eftersom det är en gasblandning bestående av de tre gaserna helium, syrgas (oxygen) och kväve. Heliair kan därför ses som en viss mix (inom vissa givna max/min-värden) av trimix.

Länk till
  • NAUI’s sida om heliair: http://www.naui.org/technical_divers.php#heliair

    Externa länkar:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

    Relaterade ord: Andningsgas | Argox | Blandgas | Divox | EAD | END | Gas | Gasblandning | He | Heliox | Helitrox | Helium | Helox | HPNS | Hydreliox | Hydrox | Inertgas | Kväve | Kvävgas | Luft | Mix | Neox | Nitrox | O2 | Oxygen | Partialtryck | PHe | PN2 | PO2 | ppHe | ppN2 | ppO2 | Safe Air | Syre | Syrgas | Trimix | Triox |
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER