Namn: Lösen:

Heliox


Alt Helox

Allmänt:
Vilken som helst kombination av syre (O2) och helium (He).
Heliox har till skillnad från Trimix ingen andel kväve, och kan därför inte heller blandas genom att tillsätta luft till helium.

Historik:
Helium som gas upptäcktes 1868.
1919 föreslog professor Elihu Thompson en blandning av helium och syre som en gas för dykning baserat på ett antagande att den lägre molekylvikten skulle göra dekompression mindre farlig, men under tester inom US Navy 1924 uppvisades inte önskade resultat och projektet lades ner.
1935 föreslogs att man skulle använda en tunnare gas än luft för att minska effekterna av djupberusning (kväveberusning), men det var inte förrän 1937 som det finns rapporter om att heliox skulle minska djupberusningen efter ett rekorddyk av Max Nohl till 128 m (429 fot) i Lake Michigan.
1939 genomförde US Navy ett lyckad räddningsaktion från den sjunkna ubåten USS Squalus på 74 m djup tack vare lyckade insatser av dykare som andades heliox (efter misslyckade försök av dykare som andades luft och på grund av djupberusningen inte kunde utföra uppdraget). Heliox hade nu visat på sin potential för dykning.
Runt 1970 börjar helium, både i form av trimix och heliox, hitta in grottdykarvärlden när man söker sig längre in och djupare i grottor, men ett antal olycker med dykare som använder helium skapar också en viss skepsism, och det är inte förrän på 1990-talet som gasen verkligen börjar slå igenom utanför den kommersiella dykningen.

Tekniskt:
Heliox är dyrare och ger längre dekompressionstider för kortare dyktider än för motsvarande dyktider med den närbesläktade trimixen, men ger möjlighet att helt unvika kvävets narkotiska effekt. Heloix är också dyrare och besvärligare att blanda.
Kortfattat kan man för sportdykaren säga att det man vinner i kväveberusning förlorar man i dekompressiontid och pengar när man väljer heliox.
Heliox används främst inom yrkesdykning, medans hobbydykningen främst använder trimix.

Diskussioner och förklaringar på dykarna.nu:
 • Triox, helitrox, normtrox osv
 • Fördelar med Heliox gentemot Trimix

  Externa länkar:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas
  http://en.wikipedia.org/wiki/Heliox
  http://www-personal.umich.edu/~lpt/mixhistory.htm

  Relaterade ord: Andningsgas Argox Blandgas Divox EAD END Gas Gasblandning He Heliair Helitrox Helium Helox HPNS Hydreliox Hydrox Inertgas Isobarisk motdiffusion Luft Mix Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck PHe PN2 PO2 ppHe ppN2 ppO2 Safe Air Syre Syrgas Trimix Triox
  TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER