Namn: Lösen:

Helitrox


En benämning på trimix med syrehalt (oxygen, O2) mellan 26-30 % och heliumhalt (He) mellan 13-17 % som används inom dykutbildningsorganistationen NAUI med färdiga tabeller framtagna för mixarna. Orsaken till namnet är att man ser den som en heliumberikade (och kväve reducerad) nitrox.

Helitrox är avsedd att användas på dykdjup mellan 30-45 m och är därför inriktad mot sportdykare med utbildning för gasen. Helitrox räknas inte som teknisk dykning.
För nästa djupintervall så används inom NAUI heliair, följt av trimix – vilka båda är avsedda för teknisk dykning.

De flesta andra organisationer skulle beteckna helitrox som trimix eftersom det är en gasblandning bestående av de tre gaserna helium, syrgas (oxygen) och kväve. Helitrox kan därför ses som en viss mix (inom vissa givna max/min-värden) av trimix.

Länk till
  • NAUI’s sida om helitrox: http://www.naui.org/technical_divers.php#helitrox

    Externa länkar:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

    Relaterade ord: Andningsgas Argox Blandgas EAD END Gas Gasblandning Gasblandning Heliair Heliox Helium Helox Hydreliox Hydrox Inertgas Kväve Kvävgas Luft Mix NAUI Neox Nitrox O2 Oxygen Partialtryck PHe PN2 PO2 ppHe ppN2 ppO2 Safe Air Syre Syrgas Trimix Triox
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER