Namn: Lösen:

Helium


Helium är atomslag och grundämne nummer två i det periodiska systemet. Som grundämne är det en färglös och luktlös ädelgas.

Det berömda fenomenet Kalle Anka-röst, som människor får när de inandas det fullkomligt ogiftiga heliumet, beror på heliumets låga densitet. Helium används bland annat för gasballonger samt som ersättare för kväve vid dykning (eftersom helium är mycket mindre narkotisk än kväve).

Helium (HE) - går in i vävnaderna 2,65 ggr så fort som käve
Narkotiskt - 4,26 på skalan (mest 0, minst 5)

Helium förekommer naturligt i luft, dock så innehåller luften (jordens atmosfär) bara 0,0005% helium.

Är det farligt att andas helium
Heliumet i sig är helt ofarligt att inandas, däremot gör avsaknaden av syre att ren helium inte ska inandas. Helium används oftast i dyksamanhang som en trimixblandning, en kombination av Helium, Syre samt Kväve.

Åsikter och diskussioner
  • Helium, hur säkert är det egentligen?
  • Fråga om helium
  • Helium i dekogasen?
  • Helium vs frysning
  • Helium/luft
  • Luft: hur djup att dyka? När använda Trimix?

    Relaterade ord: Andningsgas Argon Blandgas Booster Dräktgas EAD END Gas Gasblandning He Heliair Heliox Helitrox Helox HPNS Inertgas Kväve Kvävgas Luft Metabolism Mix Neon O2 Oxygen Partialtryck Partialtryck PHe PHe ppHe ppHe Respiration Syre Syrgas Trimix Triox Tryckförstärkare Väte Vätgas
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER