Namn: Lösen:

Dyklexikon


Helox


Helox är ett annat namn på heliox.

Se Heliox för mer information.

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_gas

Relaterade ord: Andningsgas | Argox | Blandgas | Divox | Dräktgas | EAD | END | Gas | Gasblandning | Heliair | Heliox | Helitrox | Helium | Hydreliox | Hydrox | Inertgas | Luft | Mix | Neox | Nitrox | Oxygen | Partialtryck | PHe | PN2 | PO2 | ppHe | ppN2 | ppO2 | Safe Air | Syre | Syrgas | Trimix | Triox |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER