Namn: Lösen:

Hjälmdykning


Sv. Tungdykning alt Welterdykning Eng. Helmet diving alt Hardhat diving.

Benämning på dykning där en hjälm av koppar eller plast används så att dykarens huvud under hela dyket är torrt. Gasförsörjning sker vanligtvis genom slang från ytan.
Talkommunikation finns oftast mellan dykare och ytorganistationen (dykarledare eller dykarskötare).

Hjälmdykning med friflödessystem benämns i Försvarsmakten traditionellt ”tungdykning”. Hjälmdykning med behovsstyrd andningsgasförsörjning benämns i Försvarsmakten traditionellt ”welterdykning”.
Dykning utan hjälm och navelsträng benämns i Försvarsmakten traditionellt för "lättdykning".

Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykarhjälm Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Kopparhjälm Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Navelsträng Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER