Namn: Lösen:

Höghöjdsdykning


Eng. Altitude diving. Fr. Plongée en altitude

Avser dykning på så hög höjd att man inte kan använda normala dyktabeller, utan måste kompensera för det lägre atmosfäriska tryck som finns vid vattenytan, och även påverkar trycket under vattnet. För dykning på hög höjd finns därför särskilda inställningar i dykdatorer och särskilda tabeller och omräkningsfaktorer.
Kommer dykaren nyligen från lägre höjder, så har dykaren på grund av det minskade trycket redan ett kväveöverskott eftersom kroppen har utsatts för dekompression under resan till högre höjd. Därför rekommenderar SSDF att man ser dykning inom 12 timmar efter ankomst till högre höjd som upprepad dykning.

Olika definitioner:
- SSDF klassar dykning över 250 m som "dykning på hög höjd", och gör ytterligare justeringar vid 500, 750, 1.000 och 1.250 m höjd, och tabellerna tillåter inte dykning över 1.500 m.
- PADI utbildar för höghöjdsdykning mellan 300-3.000 m.
- US Navy definierar "altitude diving" som dykning over 300 fot (91 m)
- NOAA föreskriver att man skall korrigera för djup större än 145 fsw (45 m) från 300 fot (91 m) och uppåt, och korrigera för alla djup över 1.000 fot (305 m).
- Suunto har första justering för hög höjd vid 700 m, och en andra vid 1500 m som sträcker sig till mellan 2.400-3.000 m i sina dykdatorer
- Mares har på sin dykdator Puck nivåerna 700 m, nästa vid 1.500 m och en tredje vid 2.400 m som täcker upp till 3.700 m.
- ScubaPro DC12 har första läget vid 1.000 m, nästa vid 2.000 m, det tredje vid 3.000 m med ett maxtak på 4.000 m.

Aspekter att beakta:
Det krävs tre justeringar pga av det minskade trycket vid vattenytan under höghöjdsdykning:
1 – Ekvivalent dyk djup, dvs vilket djup i tabellen som har samma tryckskillnad relativt ytan som det i verkligenheten planerade djupet.
2 – Djup för dekompressions stopp för att få rätt relation i tryckminskningen (att inte korrigera motsvarar att ta stoppen på för grunt djup)
3 – Korrigering av uppstigningshastigheten för att få för stor tryckskillnad vid uppstigning (motsvarar för snabb uppstigning)

Beräkning:
- För att räkna ut vilket tabelldjup man skall använda för att se maximal dyktid:
Ekvivalent_tabelldjup = Dykdjup_på_aktuell_höjd x Tryck_vid_havsytan / Tryck_vid_ytan_på_aktuell_höjd
- För att räkna ut vilket djup man skall göra dekompressions-/säkerhetstopp på:
Omräknat_stoppdjup = Stoppdjup_vid_havsytan x Tryck_vid_ytan_på_aktuell_höjd / Tryck_vid_havsytan

Diskussioner i forumet:
Höghöjdsdykning http://www.dykarna.nu/forum/hoghojdsdykning-145033
Höghöjdsdykning och flygning http://www.dykarna.nu/forum/hoghojdsdykning-och-flygning-45939

Externa länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Altitude_diving

Relaterade ord: Altitud Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning HED Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Isdykning Kammardykning Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER