Namn: Lösen:

Hooka-dykning


Eng: "Hooka diving"

En dykning där dykaren får luft i en slang ("navelsträng") från ytan direkt till en doseringsventil (andrasteg) som dykaren andas ur.
Som luftkälla används ofta en lågtryckskompressor, som matar doseringsventilen i rätt tryck från början (vilket alltså motsvarar det mellantryck som normalt skulle finnas mellan förstasteget och andrasteget vid en normal konfiguration där man tar gas från en högtrycksflaska), men luft kan även tas från ett tryckkärl. Vid ökat tryck så måste man säkerställa att trycket i matningen överstiger vattentrycket med önskad marginal. En enkel regel har varit att man haft 10 bars tryck i slangen, plus ytterligare 1 bar för varje tiotal meter i djup.

Hooka-dykning skiljer sig från tungdykning och welterdykning, genom att man inte använder hjälm, samt att tungdykning har en konstantflödeslösning, medan hooka (precis som welterdykning) är behovsstyrd (demandventil).
Till skillnad från hjälmdykning så är det svårare att bygga in kommunikationssystem och dykaren kan tappa doseringsventilen om man inte använder helmask, men en fördel är så klart den betydlig lättare och billigare utrustningen i jämförelse med hjälmdykning.

Dykmetoden används främst inom arbetsdykning (exempelvis guldletning i fattiga länder, underhåll av skrov på fritidsbåtar) där krav på utrustning är lägre eller man inte har råd med mer komplicerad utrustning, men förekommer även som ren sportdykarutrustning med kompressorer som sitter i en liten boj, vilken dykaren sedan kan dra runt under dyket.

AGA's (Interspiro) regger var ju tidigare försedda med en snabbkoppling och backventil för att kunna användas för hooka-riggning.
På gamla Poseidon-förstasteg finns ett uttag på LP-sidan märkt med H för Hookah.
Till ScubaPro-regulatorer finns en lång orginalslang avsedd för att man skall kunna lämna förstasteget ovan, utan och på så sätt hookadyka endast med andrasteget och en lång slang till båten stranden.

Diskuteras i forum:
http://www.dykarna.nu/forum/regulator-pa-lang-slang-316413

Länkar:
http://www.keeneeng.com/pamphlets/introHooka.html

Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Kompressor Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Navelsträng Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning SCUBA Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning Ytluftsförsörjning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER