Namn: Lösen:

HP/LP-slang


High Pressure (högtryck) och Low Pressure (lågtryck)

Högtrycksslangen går från en högtrycksport på förstasteget till manometern. Högtrycksporten påverkas inte av tryckreduceringen i förstasteget, detta för avläsning av dykflaskans faktiska tryck.

Lågtrycksslangar går från lågtrycksportarna på förstasteget till andrastegen, väst/vinginflatorn samt till inloppsventilen på torrdräkten.

Relaterade ord: Dykutrustning HP IP LP Manometer Regulator Sekundärtryck Slang
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER