Namn: Lösen:

Hummertina


En typ av flatbukad bur som används som bottenstående fiskeredskap, i vilket hummern lätt kan ta sig in genom en öppning, men har svårt att ta sig ut. En hummertina kan ha flera "rum" som kallas svältkammare.

För att skydda hummerbeståndet är hummertinan numera det enda tillåtna redskapet för hummerfiske i svenska vatten, och skall dessutom vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar per svältkammare placerade i tinans nederkant med en minsta diameter om 54 mm (2006).

I sötvatten kallas motsvarande fångstburar för mjärde.
En annan typ av tina är laxtina (som har använts i älvar) och även åltina.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hummertinahttp://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AS%C3%B6k&search=%C3%A5ltina

Relaterade ord: Mjärde Ryssja Spökfiske
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER