Namn: Lösen:

Humös sjö


En humös sjö är näringsfattig (oligotrof), och innehåller mycket humusämnen som gör vattnet brunfärgat. Humösa sjöar är vanliga i barrskog och myrmark.

Relaterade ord: Damm Eutrof Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER