Namn: Lösen:

Dyklexikon


Hypertermi


Eng. Hyperthermia

Allmänt:
Hypertermi är ett tillstånd, då kroppen inom loppet av relativt kort tid blir överhettad. Det är ett livsfarligt tillstånd, som kräver snabb läkarhjälp. Onormalt förhöjd kroppstemperatur ”hypertermi” kan ses i flera olika situationer. Värmeslag uppstår när kroppen inte kan bli av med överskottsvärmen på vanligt sätt. Man skiljer mellan:
•Feber, då kroppens reglering av temperaturen fungerar och ställs in på en högre nivå.
•Primär hypertermi (till exempel värmeslag), då temperaturregleringen sviktar helt eller delvis.

Den drabbade svettas ofta mycket lite eller inte alls, och huden är blossande röd, varm och torr. Avsaknaden av svettning är både ett symptom på och en orsak till hypertermi, då svettning kyler kroppen på inte mindre än tre olika sätt: dels genom Värmeutstrålning och konvektion av den kroppsvärme som följt med svettvätskan ut genom huden, och dels genom att avdunstningen av svett är en endoterm reaktion som drar värme från kroppen för att kunna fortgå. En person med förhöjd temperatur som är så uttorkad att han/hon inte längre svettas har förlorat kroppens viktigaste kylmekanism, och befinner sig i ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar läkarhjälp.

Symptom:
Kroppstemperatur omkring 41 °C (mätt i ändtarmen).
•Tilltagande, krasslighet, trötthet, yrsel och huvudvärk.
•Huden är blossande röd och torr (det vill säga nedsatt eller upphävd svettproduktion).
•Nedsatt/avtagande urinproduktion med allt mörkare och gulare färg (vätske/salt -brist).
•Svårighet att få kontakt med den drabbade, svimningar, medvetandeavtrubbning, förvirring, medvetslöshet och kramper.

Temperaturgränser:
Någon lägre gräns för kropptemperatur för att räknas som hypertermi är inte allmänt fastställd, men värmeslag kan inträffa när kroppstemperaturen överstiger 40°C (104°F). I vatten kan problem uppkomma om vattentemperaturen överstiger 36°C (97°F), men eftersom dykare sällen påträffar sådana temperaturer, så inträffar hypertermi som regel ovan ytan.

Relaterade ord: Dykmedicin | Hypotermi |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER