Namn: Lösen:

Dyklexikon


Hypotermi


Eng. Hypothermia

Allmänt:
Hypotermi är ett mycket allvarligt tillstånd där kroppstemperaturen sjunkit under 35°C (95°F). Vid temperaturer under 30°C (86°F) kan det uppstå arytmier som kan leda till att hjärtat stannar eller att hjärnan inte förses med tillräcklig mängd syre. Detta leder till förlust av medvetande och, om obehandlat, till död.

Hypotermi kan även användas i terapeutiskt syfte, på strikta indikationer, efter ett hjärtstopp. Detta i syfte att minimera skador på hjärnparenkymet orsakade av hypoxi. Detta görs då vid en intensivvårdsenhet.

Vattentemperatur med risk för hypotermi:
Långsam nedkyling kan leda till hyptermi även i vattentemperaturer kring 20-33°C (84-91°F), men genom att aktivt simma så kan man klara att hålla upp kroppstemperaturen även ner till 24°C (75°F).

Nivåer:
Mild/lätt hypotermi = kropptemperatur på 25-32°C (95-90°F):
- Förhöjd hjärtrytm
- Försämrad koordinationsförmåga
- Obehagligt kall
- Försämrad koncentrationsförmåga
- Skakningar
- Innåtvänd/ouppmärksam
- Minskade kroppsrörelser
- Trötthet
Medelmått hypotermi = kroppstemperatur 32-28°C (90-82°F):
- Ytterligare försämrad koordinationsförmåga
- Snubblande gång
- Sluddrande tal
- Amnesi
- Köldskakningar minskar och avtar
- Svaghet i kroppen
- Dåsighet
- Hallucinationer
Allvarlig hypotermi = kroppstemperatur <28°C (<82°F):
- Oförmåga att följa kommondon
- Avtagande hjärtrytm
- Oförmåga att gå
- Förlorat medvetande
- Minskad andning
- Köldskakningar upphör
- Förstorade pupiller
- Sänkt blodtryck
- Livlöst utseende
- Stela muskler

Åsikter och diskussioner
  • Deco och temperatur

    Relaterade ord: Dykmedicin | Hypertermi |
    TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER