Namn: Lösen:

Dyklexikon


Hypoxi


Sv. Syrebrist. Eng. Hypoxia

Hypoxi är ett fysiologiskt tillstånd som uppstår om man andas gas med lägre andel syre än 16%, dvs otillräckligt partialtryck av syre (PO2) i andningsgasen.

Relaterade ord: AGE | Dykmedicin | Gasemboli | Hyperoxi | Hyperoxi | Hypoxisk | LMC | PFO | Syrgas | Syrgasförgiftning | Tryckfallssjuka |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER