Namn: Lösen:

Hypoxisk


Teknisk term för låg syrehalt.

Begreppet används inom dykning för gaser som inte kan andas vid ytan på grund av för låg andel syre (lågt partialtryck), men som kan andas på djupet då då mängden syreatomer i inandad gas ökar genom att gasen är komprimerad (och därmed får ett ökat partialtryck).

Relaterade ord: Hypercapni Hyperoxisk Hypoxi O2 PO2 ppO2 Syre Syrgas
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER