Namn: Lösen:

Infauna


Bottendjur (zoobentos) som lever nedgrävda i bottnarna (till skillnad från epifauna, bottendjuren som lever ovanpå bottnen).

Relaterade ord: Bentos Bioturbation Epifauna Interstitial fauna Makrofauna Meiofauna Mikrofauna Påväxtfauna
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER