Namn: Lösen:

Inflatorslang


Eng. Inflator hose

Kan avse två olika slangar, eller båda tillsammans:
1 - Den grova korrugerad slang som vanligtvis sitter på vänster axel på en BCD / stabjacka, och motsvarande på en vinge eller frontväst.
2 - Den smala lågtrycksslang som går från förstasteget till inflatorn, och då delvis går parallellt och ibland ihopkopplat med slangen oven.

Båda alternativen är vanligtvis svarta.

Även vissa tidiga torrdräkter kunder vara utrustade med inflatorer och tillhörande inflatorslang – dock med den stora risken att man fick in vatten i torrdräkten, varför det inte längre förekommer.
I många moderna inflatorslangar går även en liten vajen som gör att om man drar i inflatorslangen, så öppnas en dumpningsventil som sitter i inflatorslangens infästning i BCD:n / motsvarande, men även om finessen är vanlig, förekommer den inte i alla.
Se inflator och BCD för mer information.

Relaterade ord: BC BCD Dykutrustning Frontväst Inflator Inloppsventil Manometerslang Regulator Regulatorslang Slang Stabjacka VingeInflatorslang
Här de båda slangarna som kan kallas inflatorslang, den grova korrugerade och tunna lågtrycksslangen, inkopplade till en inflatorregulator.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER