Namn: Lösen:

Inre vatten


Enligt FN:s Havsrättskonvention är en stats "inre vatten" det vattenområde som ligger innanför den baslinje som används för att beräkna statens territorialvatten.
Varje kuststat har rätt att fastställa sitt territorialvatten i havet ut till en gräns av högst 12 nautiska mil från den baslinje man bestämt sig för.
Det inre vattnet är, liksom territorialhavet, i alla bemärkelser kuststatens eget havsområde, där man har suverän bestämmanderätt om vad som får göras och av vem.

Relaterade ord: Allmänt vatten Bakvatten Baslinje Dricksvatten Ekonomisk zon Enskilt vatten Farvatten Fiskevatten Grundvatten Havsvatten Inre vattenresurser Kommunalt vatten Kustvatten Källvatten Kölvatten Propellervatten Saltvatten Sjökort Sjöterritorium Sjövatten Sötvatten Territorialvatten Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER