Namn: Lösen:

Inre vattenresurser


Den del av ett lands totala mängd förnybara färskvatten som utgöras av det vatten som finns i landets floder och vattenmagasin och som har sitt ursprung i den nederbörd som faller över landet.

Relaterade ord: Flod Färskvatten Inre vatten Vattenmagasin Yttre vattenresurser
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER