Namn: Lösen:

Insjö


Sv. Sjö. Eng. Lake

Allmänt:
En sluten ytvattensamling, bör vara minst 500 m² och består som regel av sötvatten, saknar dock insjö utlopp (avrinning), vilket kan ske genom marken, så samlas salter i sjön och med tiden så stiger salthalten i vattnet (exempelvis Döda Havet).
En insjö kan vara vattentäkt.

För mer information kring insjöar, se även sjö.

Sveriges största sjöar till yta (km²):
Vänern - 5 648
Vättern - 1 893
Mälaren - 1 122
Hjälmaren - 483
Storsjön - 464
Torneträsk - 332
Siljan - 290
Hornavan - 283
Uddjaure - 269
Akkajanure - 261
Bolmen - 198
Ströms Vattudal - 183
Storavan - 173
Storuman - 169
Kallsjön -158
Stora Lulevattnet -155
Åsnen - 150

Sveriges djupaste sjöar (meter):
Hornavan - 221
Torneträsk - 168
Stor-Blåsjön - 144
Stor-Rensjön - 140
Virihaure - 138
Vastenjaure - 134
Kallsjön - 134
Siljan - 134
Vojmsjön - 130
Kultsjön - 130
Storuman - 122
Sädvajaure - 120
Mellan-Fryken - 120
Vättern - 120
Malgomaj - 111

Sveriges vattenrikaste sjöar (miljoner m³):
Vänern - 153 000
Vättern - 77 640
Torneträsk - 17 100
Mälaren - 14 356
Hornavan - 11 234
Siljan - 8 089
Storsjön - 8 018
Kallsjön - 6 140
Virihaure - 4 428
Storuman - 4 185
Stora Le - 3 409
Torrön - 3 380
Skagern - 3 322
Malgomaj - 3 117
Vojmsjön - 3 114

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Insj%C3%B6
http://en.wikipedia.org/wiki/Lakes#Trivia.

Relaterade ord: Damm Eutrof Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Hjälmaren Hornavan Humös sjö Insjöfart Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Kratersjö Källsjö Kärr Lentisk Lerslättsjö Limnologi Luoppal Mosse Myr Mälaren Natesjö Notblomstersjö Oligotrof Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Siljan Sjö Sjösystem Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Storsjön Sötvatten Tjärn Torneträsk Träsk Vattenreservoar Vattentäkt Vänern Vättern Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER