Namn: Lösen:

Is


Eng. Ice.

Is är fryst vatten, dvs vatten i fast form.

Rent vatten blir till is när temperaturen understiger 0 °C vid ett normalt tryck i atmosfären, salt vatten och vatten i rörelse bildar is vid lägre temperatur.

Isen av rent vatten har en densitet på 0,917 kg/dm³, vilket kan jämföras med 1 kg/dm³ för flytande vatten. Detta gör att is flyter.
Vid klart lungt väder och en temperatur på -5°, så krävs det 6 timmar för att det skall bildas 1 cm is i sötvatten.
Det krävs 5 cm för att bära en person på 100 kg.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Is
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Is
http://sv.wikipedia.org/wiki/Isk%C3%A4rna_(isbildning)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ice
http://www.llk.se/iskunskap/dok/fysikaliska.htm
http://www.luth.se/depts/lib/coldtech/ct94-1.html

Relaterade ord: Ankaris Baldos Blåis Bottenis Bottenstöp Bräckvattensis Bubbelvak Degenererad is Dränkstöp Dubbelis Etsad is Fräthål (is) Gashål (is) Genomstöpt Glaciologi Glaciär Glansis Glasis Grovkrackelerad is Grovkristallin kärnis Grundis Halvfruset stöp Halvstöpt Havsis Havsråk Inlandsis Isberg Isdykning Isflak Ishav Ishävning Iskant Ispressning Isränna Issjö Isskjutning Isskruvning Issörja Issörpa Istäcke Isälv Kalva (is) Krackelerad is Krav (is) Kravis Kärnis Laminerad is Laminerad is Landfast is Landkalle Landlös is Läbrunn Madrassis Marängis Naturis Nedisning Nedråk Omvänd skiktning Packis Pannkaksis Pipis Polynia Regnstöp Rutten is Råk Råmning (is) Ränna Saltis Saltlake Saltvattenis Shelfis Självstöp Skjuvråk Skålgropig is Slukhål Släppråk Smalstavig kärnis Smalstavig våris SMHI Snöfras Snöis Strandbräcka Strandkalle Strömfrätning Stöp Stöphål Stöpis Stöpning Svallis Svartis Svinga (is) Svingflak Svingspricka Sättis Sötis Sötvattenis Tallriksis Trumis Turbulensstråk (is) Tvångsfrusen is Tyndallsfigur Underfrätning (is) Underis Underkylt Uppråk Uppsvallad is Utmattad is Vak Vatten Vindbrunn Vrakis Vred (is) Vråk (is) Våris Vårkrackelerad is Värmekrackelerad is Överis
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER