Namn: Lösen:

Isdykning


Eng. Ice diving

Isdykning är en dykmetod där man dyker under is, vanligtvis från en vak.

Vid isdykning är det viktigt att man har en lina till ytan för att säkerställa att man hittar tillbaka till vaken. Vid isdykning används vanligtvis livlina, linskötare och, säkerhetsdykare, varför dykmetoden förutsätter att man har en större organisation än vanligt.
Rekommendationerna för isdykning är väldigt specifika, varför särskild certifiering finns och rekommenderas för isdykning.

Lockelsen med isdykning, utöver den på vintern vanligt förekommande, dykabstinensen är den oftast goda sikten och de unika möjligheter som isen medför, exempelvis som att gå upp-pch-ned under isen, spela krocket upp-och-ner under isen, etc.

Relaterade ord: Apparatdykning Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning Drop-off-dykning Dykning Fridykning Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning Is Kammardykning Landdykning Luftdykning Lättdykning Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning SUD Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning Ytorganisation
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER