Namn: Lösen:

Isskruvning


Isskruvning är en kraftig form av isskjutning, dvs rörelser i isen orsakade av vindar och/eller strömmars påverkan på isen.

Isskruvning leder till att isen bryts sönder, och isblock pressas ihop till vallar av isblock både över och under vattenytan. Fenomenet förekommer framförallt på öppna ytor där vinden kan få stor påverkan (exempelvis havsis) eller i starkt strömmande vatten (exempelvis i älvar).

Isskruvning är livsfarlig för människor som befinner sig i närheten (exempelvis skridskoåkare, dykare, fiskare) och är även farligt för fartyg och är orsak till många förlisningar.

För dykare och vrakletare kan det vara relevant att beakta att vrak som orsakats av isskruvning med stor sannolikhet är svårt skadade och eventuellt helt sönderbrutna.

Jämför isskjutning.

Relaterade ord: Bankeffekt Bottenkänning Flott Förlisning Grundkänning Grundstötning Gå under Haveri Is Isskjutning Kantra Kapsejsa Landfast is Landlös is Lägervall Marvatten Nedisning Ombordläggning Packis Sjöfart Sjöförhör Sjöförklaring Sjönöd Sjöterm Skeppsbrott Slagsida Strandning Vrak Vred (is)
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER