Namn: Lösen:

Joule-Thomson-effekten


Alt (Sv) Joule-Kelvin-effekten, Kelvin-Joule-effekten,
(Eng) Joule–Thomson effect, Joule–Kelvin effect, Kelvin–Joule effect eller Joule–Thomson expansion.

Joule-Thomson-effekten, även kallad Joule-Kelvin-effekten eller Kelvin-Joule-effekten, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver hur temperatur hos en icke-ideal gas eller vätska sjunker när gasen/vätskan expanderar isentalpiskt (isolerat så att ingen temperatur växling sker med omgivningen) under låga temperaturer. Detta inträffar exempelvis då en sådan gas/vätska passerar en ventil eller en porös plugg i ett rör.
I rumstemperatur kyls alla gaser av under Joule-Thompson-processen förutom vätgas, helium och neon.

Effekten upptäcktes av James Prescott Joule och William Thomson (senare Lord Kelvin) år 1853 när de vidareutvecklade arbetet kring Joule-expansionen (en gas fria expansion I vakuum, fått sitt namn av James Prescott Joule).

Läs mer:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Joule-Thomson-effekten
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule–Thomson_effect
Joule-expansionen

(Eng) Joule expansion

Joule-expansion har fått sitt namn från James Prescott Joule som använde metoden för att mäta energiförlusten vid icke-reversibla processer. JP Joule använde gas i en kammare, som släpptes ut i en lika stor vakumkammare, varvid han kunde mäta temperaturen för att se energiförlusten i processen.

Läs mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_expansion

Relaterade ord: Avogadros lag Charles lag Frysning Frysskydd Gas Gay-Lussacs lag Venturi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER