Namn: Lösen:

Källvatten


Grundvatten som rinner fram ur en naturlig källa.

Dykningen och källvatten:
Dykning i källvatten är ofta förknippat med grottdykning, vilket i praktiken ofta innebär att man dyker ner i källan (även om grottdykning kan innebära att man dyker i senare delar av vattenflödet när det försvinner ner under vattnet eller rent av i havsgrottor), men källor kan även finnas i sjöar eller även ute i havet. Om en källa med sötvatten mynnar ut i saltvatten, så kommer det bildas ett "suddigt" skikt där vattenmassorna blandas, ett skikt som gör att det som finns på andra sidan skiktet upplevs som suddigt. Källvatten är som regel kallt (även om det finns varmvattenkällor också), och dykare som kommer nära en undervattenskälla känner som regel lätt av en temperaturskillnad i vattnet, och vet man att man skall dyka i källvatten så kan det vara orsak att anpassa dykardräkt (och eventuellt underställ) för att möta en kallare dykmiljö.

Källvatten som bordsdryck:
Med källvatten avses ett grundvatten som är avsett att användas som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd och som förpackas vid vattentäkten (källan). Till skillnad från mineralvatten får inte källvatten kolsyras eller ha övriga tillsatsmedel. Vatten som tas från det lokala vattennätet och buteljeras kallas bara för bordsvatten och för att få kallas för naturligt mineralvatten skall det innehålla natuliga halter av lösta salter.

Se även bordsvatten, brunnsvatten och mineralvatten som jämförelse.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llvatten

Relaterade ord: Dagvatten Dricksvatten Färskvatten Grundvatten Havsvatten Hårt vatten Markvatten Mjukt vatten Råvatten Sjövatten Smältvatten Sötvatten Vatten Ytvatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER