Namn: Lösen:

Kanal


Eng. Channel

Geografi
Konstgjord vattenväg för fartyg, för vatten till eller från en kraftstation, för torrläggning (dräneringskanal) eller bevattning.
Kanal kan även vara beteckningen på ett brett sund, t.ex. Engelska kanalen.

Relaterade ord: Bankeffekt, Farled, Isränna, Mittfåra, Muddring, Nor, Ränna, Sund
Sjöfart & Radio
Kanal betecknar en given frekvens som är förinställd på radion, ex kanal 16 som på sjöfartens VHF-radio motsvarar 156,8 MHz och används för bland annat nödmeddelanden.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanal_16

Relaterade ord: VHF

Kanal
Dragets kanal söder om Nynäshamn.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER