Namn: Lösen:

Kärr


Ett kärr är en typ av myr som får sitt vatten till viss del från den omgivande marken.

Eftersom växterna i ett kärr delvis får sitt vatten från omgivande marker är tillgången på näringsämnen i kärret beroende av omgivande markförhållanden.
I norra Sverige finns stora, näringsfattiga kärr. En del av dem är symmetriskt mönstrade med parallella upphöjda strängar och mellanliggande blöta lösbottnar (flarkkärr).
I kalkhaltiga marker finner man rikkärr, som har en mycket speciell och artrik flora.

Relaterade ord: Damm Fjällsjö Flada Förkastningssjö Glaciärsjö Glosjö Göl Humös sjö Insjö Issjö Jauratje Jaure Järv Korvsjö Kransalgssjö Källsjö Lerslättsjö Luoppal Mosse Myr Natesjö Notblomstersjö Pöl Saivo Saltsjö Siksjö Sjö Skogssjö Slättsjö Sprickdalssjö Tjärn Träsk Vatten Älvsjö Öring-rödingsjö
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER