Namn: Lösen:

Katsa


Sv. Laxgård.

Ett fast fångstredskap vid fiske som använts från stenåldern ända in på 1900-talet, framförallt i sötvatten.
Redskapet består av lodrätt placerade pinnar som är nedtrycka i bottensedimentet på grunt vatten och och sticker upp strax över ytan. Uppifrån bildar en nästan helt sluten fångstgård till vilken en av pinnar uppbyggd tratt/korridor leder in.
Genom korridoren leds fisken in till fångstgården och in genom den lilla öppningarn, varefter den sedan har svårt att ta sig ut. Med håv eller ljuster kan fisken sedan fångas i fångstgården.

De lämningar av katsor som finns kvar idag sticker inte upp över ytan, och kan vanligtvis återfinnas i vattendrag där det sker lite båttrafik och inte har muddrats.
Dagens motsvarighet till katsor är ryssjor, som är en nätkonstruktion utspänd på botten och helt under ytan.

I svenskspråkiga delar av Finland så används namnet även för mjärdar (dvs burar som man lyfter upp ur vattnet, ex kräftburar).
I norrland har man använt katsor för att fånga las i älvarna, vilka kallats för laxgårdar.

Externa länkar:
http://www.geocities.com/stenrose_och_teg/Katsa.htm

Relaterade ord: Fiskeredskap Marinarkeologi




TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER