Namn: Lösen:

Kloak


Eng. Sewer

Underjordisk kanal för avloppsvatten. Leder vanligtvis till ett reningsverk.
Ordet används ibland även som metafor för exempelvis förorenade vattendrag.

Kloaköppning är även namnet på en kroppsöppning hos bland annat fåglar som både är öppning på analen och används för befruktning / äggläggning.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Avlopp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kloaker

Relaterade ord: Avloppsvatten BDT-vatten Dagvatten Dike Gråvatten Kanal Reningsverk Restvatten Spillvatten Svartvatten VattenKloak

TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER