Namn: Lösen:

Koldioxid


Sv. CO2. Eng. Carbondioxide alt CO2

Allmänt:
Koldioxid är en mycket vanlig lukt- och färglös gas. Den är tung, kvävande och mycket svår att få att reagera. Vid inanding i höga koncentrationer får man en sur smak i munnen och en stickande känsla i hals och svalg eftersom gasen löser sig i saliven och bildar kolsyra.
Den är vanligt naturligt förekommande och utgör 390 ppm av atmosfärens volym. Koldioxid bildas genom andning hos alla aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer).

Fakta:
Systematiskt namn: Koldioxid
Kemisk formel: CO2
Molmassa: 44 g/mol
Utseende: Färglös gas
CAS-nummer: 124-38-9
Densitet fast form: 1,6 g/cm³
Densitet gasform: 1,98 g/dm³
Löslighet (vatten): 1,45 g/l
Smältpunkt: -57 °C (under högt tryck)
Kokpunkt: -78 °C (sublimerar)
Ångtryck: 5730 kPa (20 °C)

Toxikologisk information:
Kvävande genom inandning då den undantränger luftens syre. Även låga halter orsakar snabbt cirkulationssvikt. Symptomen är huvudvärk, illamående och kräkningar vilka kan följas av medvetslöshet. Koldioxid är 130 ggr så narkotiskt som kväve och är mycket farligt för dykare.

Jämför även kolmonoxid och koloxid för mer information.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide

Relaterade ord: Andningsgas Blandgas CO2 Gas Gasblandning Hypercapni Hypocapni Kalk Koldioxidförgiftning Kolmonoxid Koloxid Kompressor Metabolism Oxygen Partialtryck RB Rebreather Respiration Respiration Scrubber Syre Syrgas TBL ÅterandningsapparatKoldioxid
En kolmonoxidmolekyl, dvs en kolatom (C) och två syreatomer (O), illustrerad på tre olika sätt.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER