Namn: Lösen:

Kolmonoxid


Sv. Koloxid alt Kolos. Eng. Carbon monoxide. Vetenskapligt CO

Allmänt:
En kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom som vid standardtryck och standardtemperatur är en lukt- och smaklös gas som kan vara mycket skadlig att andas in.
Gasen binder sig till röda blodkroppar mycket lättare än syre gör, varför kroppen tappar förmåga att transportera syre. Hög exponering kan leda till kvävning även om man andas syre efteråt eftersom kroppen kan vara oförmögen att ta upp tillräckligt med syre en stund efter intaget av kolmonoxid, gasen är därför mycket farligare än koldioxid. Akut förgiftning kan även leda till symptom flera veckor efter exponeringstillfället.
Gasen uppkommer vid ofullständig förbränning, och förekommer vanligast vid motorer och rökning – ett av skälet till varför man skall vara försiktig med den luft som man tar till en kompressor för att fylla dykflaskor.

Fakta:
Systematiskt namn: Kolmonoxid
Övriga namn: Koloxid, Kolos
Kemisk formel: CO
Molmassa: 28,010 g/mol
Utseende: Färg- och luktlös gas
CAS-nummer: 630-08-0
Densitet: 1,145 g/cm³
Löslighet (vatten): 0,026 g/l (20 °C)
Smältpunkt: -205 °C
Kokpunkt: -191,5 °C

Jämför även koldioxid och koloxid för mer information.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolmonoxid
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_monoxide

Relaterade ord: Andningsgas CO CO2 Gas Gasblandning Koldioxid Koloxid Kompressor Metabolism Oxygen Partialtryck Respiration Syre SyrgasKolmonoxid
En kolmonoxidmolekyl, dvs en kolatom (C) och en syreatom (O), illustrerad på två olika sätt.


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER