Namn: Lösen:

Kompensationsdjup


Det djup där fotosyntes och respiration tar ut varandra, alltså där den mängd koldioxid som tas upp via fotosytntesen är lika stor som den mängd kol som används i respirationen över en 24 timmars period.
Kompensationsdjupet är den nedre gränsen för den fotiska zonen.

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Bental Djup Djuphav Djuphavsgrav Djuphavsslätt Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kontinentalbrant Kontinentalhylla Kritiskt djup Litoral Marinbiologi Mesopelagal Pelag Skymningszon Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER