Namn: Lösen:

Kompression


Eng. Compression.

Allmänt:
Kompression är när man övergår från ett initialt lågt tryck till ett högre, som vid nedstigningen vid dykning, medförandes att kompressibla ämnen (exempelvis gas) trycks ihop.
Synonymer: Sammantryckning / sammanpressning / hoppressning.
Att utsätta ett ämne (exempelvis gas eller människokroppen) för tryckökning så att det trycks ihop kallas kompression.
Att släppa på trycket och låta ämnet expandera igen kallas dekompression.
Att åter igen utsätta ämnet för tryck efter en tidigare trycksäkning kallas rekompression.

Dykning:
Vid kompression kommer dykarens kropp att hålla samma tryck som omgivningen, vilket inkluderar de gaser som finns i kroppen (exempelvis syre och kväve i andningsluften). Detta innebär att kroppen successivt anpassar sig till de nya fysikaliska förutsättningarna, vilket innebär att kroppen inte längre är mättad av de olika gaserna som komprimeras under trycket, varvid kroppen tar upp mer gas i sina vävnader. Upptagningen av gaserna sker inte momentant utan sker olika snabbt i olika vävnader, i exempelvis fett så sker upptagning (och utvädring under dekompression) långsamt. Därför kommer större andel av kroppens vävnader att vara mättad ju längre tid man är nere på aktuellt djup. Tillslut så är alla kroppens vävnader mättade, varefter fortsatt dyktid inte längre ökar upptagningen av gaserna, och inte heller orsakar längre dekompressionstid. Dykning under sådana förhållanden kallas mättnadsdykning och utnyttjas av kommersiella dykare.

Kompressor:
I en kompressor trycker man ihop luft från en större volym till en mindre volym genom att kolvar trycker ihop luften i en cylinder. I princip all tryckluft för dykning skapas genom kompressorer som fyller gasflaskor som dykaren sedan använder under dyket, inom yrkesdykning med luftförsörjning via slang från ytan och så kallad hooka-dykning, så kan dock en kompressor jobba direkt mot luftmatningen till dykaren.
Motsvarande sker även i en så kallad booster, men en booster ökar trycket från en nivå till en annan, dvs den kan komprimera komprimerad luft till ännu högre tryck, och sedan komprimera den redan komprimerade luft igen i fler steg.

Övrigt:
Inom sjukvård så avser kompression tryckning på någon kroppsdel medelst förband eller dylikt.
Inom datavärlden när data omkodas på ett sätt som gör att färre informationsbärande dataenheter behöver användas, dvs informationen kräver mindre lagringsutrymme.
Vid massage avser det tryckning på någon kroppsdel med handen.
Kompressionskammare = kammare i vilken man utsätter objekt för tryckökning.
Kompressionskolv = en kolv i en kompressor som skapar tryckökningen genom ihoppressning.

Se dekompression och rekompressionför mer information.

Externa länkar:
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/126/28.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompression
http://en.wikipedia.org/wiki/Compression

Relaterade ord: Booster Dekompression Kompressibilitet Kompressor Rekompression Tryckförstärkare Tryckkammare
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER