Namn: Lösen:

Kontinentalhylla


Sv. Kontinentalsockeln. Eng. Continental shelf

Ett grundområde (0-500 m) utanför en kontinent som sträcker sig från stranden ut till där kontinentalbranten börjar (vanligtvis runt 200 m djup).

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontinentalsockel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Oceanic_basin.svg

Relaterade ord: Abyssal Abyssopelag Afotisk zon Batyal Batypelag Djup Djuphav Epilitoral Epipelag Eufotisk zon Fotisk zon Grundhav Hadal Hav Kompensationsdjup Kontinentalbrant Kritiskt djup Litoral Mesopelagal Oceanografi Pelag Skymningszon SPLASHCOS Sublitoral Supralitoral
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER