Namn: Lösen:

Dyklexikon


Koordinater


Eng. Coordinates

Koordinater används för att ange en exakt punkt i relation till ett referenssystem, exempelvis genom att ange longitud och latitud enligt WGS84.

På land och till sjöss:
På Sjöfartsverkets sjökort används longitud och latitud, och då vanligtvis enligt referenssystemet (geodetisk datum) WGS84 som definierar hur longitud och latitud skall tolkas för att man skall veta exakt vilken plats som avses.
På Lantmäteriets landkartor så används istället fram till 2007 X- och Y-koordinater enligt RT90 (Rikets Triangelnät, även kallat "Rikets nät"), men ersätt nu successivt av longitud och latitud enligt SWEREF99 (SWEdish REference Frame 1999). Internationellt så används ofta UTM (Universal Transversal Mercator) som referenssystem.

Olika skrivssätt för longitud och latitud:
När man anger koordinater så anger man alltid nord-sydlig position först, och därefter öst-västlig koordinat. Hur man skriver koordinater i latitud och longitud varierar, genom att ibland bara använder grader (i decimalt format), ibland grader och minuter i decimalt format, och istället grader, minuter och sekunder.
(exemplet nedan anger position för idrottsarenan Ericsson Globe Arena i Stockholm, mer känt som "Globen")
- DMS Degrees:Minutes:Seconds
N59°17′37″, E18°4′59″
Skriver grader som åtföljs av "°", därefter minuter (60-delar av 1°) som åtföljs av enkel apostrof och sist sekunder (60-delar av 1') som åtföljs av dubbel apostrof.
N59d17m37s, E18d04m59s (om systemet inte tillåter °-symbolen)
- DM Degrees:Decimal Minutes
N59°17.62, E18°4.98
- DD Decimal Degrees (vanligtvis med 4–6 decimaler)
N59.293611°, E18.083056°
- ISO 6709
+591737,0+0180459,0/
Ersätter bokstäverna med "+" för nord och öst, samt "-" för väst och syd, siffrorna skrivs som grader, minuter och sekunder (DMS), med decimal sekund, och hela koordinaten avslutas med "/". Kan även kompletteras med altitud.

Koordinater i GPS;er:
Dagens GPS:er ger som regel stöd för alla idag använda koordinatsystem, det är dock viktigt att ange hur en koordinaterna anges (ex dd°mm'ss'') och vilket referenssystem som används (exempelvis WGS84). Vill man omvandla koordinater, så kan man antingen knappa in dem i GPS:en och spara dem som "waypoint" och sedan byta sätt för koordinatangivelse och/eller referenssystem (geodetiskt datum), för att sedan gå in på sparad "waypoint" och läsa ut det nya värdet. Det finns även webblösningar och sjökortsprogram för datorer som löser samma uppgift.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Geografiska_koordinatsystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinat
http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinates_(geographic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinates_(mathematics)

Relaterade ord: Altitud | Breddgrad | GPS | Latitud | Longitud | Längdgrad | Navigation | Nollmeridianen | Position | Sjökort |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER