Namn: Lösen:

Kungsådra


Kungsådra, en del av strömfåran i vissa av Sveriges vattendrag (älvar, åar samt strömmar), vilka från 1400-talet och fram till 1983, enligt lag skulle hållas öppna och inte fick stängas eller överbyggas. Detta var för att fisket eller sjöfarten eller flottningen i vattendragen inte skulle hindras.

Begreppet är tidigast känt genom texten i en konungsdom från 2:a augusti 1442 och var en inskränkning i strandägarens rätt till vattnet. Gustav Vasa fastställde att kungsådran i vissa fall var kronans (statens) fiskevatten.
Det fanns även ett allmänintresse för att kungsådrorna skulle bevaras och 1680 ville Riksdagen införa kungsådra i alla rikets vattendrag, och 1734 fastställdes i lag att en tredjedel av vattnet skulle hållas öppet, där kungsådra av ålder varit, vilket kompletterades 1766 med en fiskeristadga som föreskrev en mindre kungsådra som skulle utgöra en sjättedel av vattnet i vattendrag där kungsådra inte funnits tidigare, men i vilka det var av vikt att vattengenomströmningen inte hindrades.
1918 års Vattenlag stadgade att kungsådra skulle finnas i vissa uppräknade vattendrag. Dessutom gälde att det i dessa fanns en vattenföring som vid lågvatten var minst fem kubikmeter per sekund och en sjättedel av vattenbredden skulle vara fri från fiskeredskap i de vatten där fiske förekom.
1983 års Vattenlag upphävde alla bestämmelser om kungsådra.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs%C3%A5dra

Relaterade ord: Fiske Fiskådra Mittfåra Sjöfart Strömfåra Vattendrag
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER