Namn: Lösen:

Kustband


Den del av ett land som angränsar till havet (till skillnad från landet inre delar).

Relaterade ord: Fastland Hav Havsband Kust Kustnära
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER