Namn: Lösen:

Dyklexikon


L-ABC


Livsfarligt läge - Andning, Blödning & Chock

En variant av minnesregel där man har kompletterat de medicinska åtgärderna andning, blödning och chock (ABC) med livsfarligt läge, innebärandes att man skall få patienten ut ett livsfarligt läge där det finns risk att patienten drabbas av ytterligare livshotande skada (exempelvis att få upp en skadad dykare på ytan och säkerställa flytkraft så att patienten inte riskerar att drunkna)

Relaterade ord: ABC | ABCDEF | Dykmedicin | HLR | SOS Alarm |
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER