Namn: Lösen:

LandhöjningAllmänt:
En process genom vilken landområden som tidigare varit nedpressade av den stora inlandsisen för 10 000 år sedan höjer sig upp ur havet och kunde vara 2-3 km tjock. Tyngden av inlandsisen tröck ner jordskorpan, som efter att isen smält nu sakta reser sig igen.
Landhöjningen är en process typisk för Östersjöregionen.
Den första beräkningen av landhöjningens storlek gjordes 1743 av Anders Celsius.

Landhöjning i Sverige:
Landhöjningen sker fortfarande och har sitt maximum på ungefär en meter per ett hundra år i de norra delarna av Bottniska viken och minskar sedan gradvis ju längre söder ut som man rör sig för att upphöra ungefär i höjda med Kalmar. I de södra delarna av Östersjöområdet upphörde landhöjningen redan för flera tusen år sedan och man har idag istället landsänkning och kan exempelvis hitta stenålderlämningar flera hundra meter ut från de flacka stränderna i Danmark.
Vid Höga Kusten så har landhöjningen haft störst effekt, där ligger den tidigare strandlinjen idag 286 m över dagens strandlinje, och Mälaren är en tidigare havsvik som blivit avskild från havet till följd av landhöjningen. Även i Vättern märks landhöjningen, där man i norra delen har en landhöjning, medan man i södra delen vid Jönköping har en landsänkning.
Om landhöjningen fortsätter i samma takt, så kommer det bildas en landbrygga mellan Sverige och Finland vid Kvarken.

Landhöjning idag:
Landhöjning finns angivet på sjökort, så att man kan räkna ut landhöjningen och nya djup om man har äldre sjökort. Generellt så kan man dock säga att:
Skåne: -1 mm/år (landsäkning)
Göteborg: +2 mm/år (landhöjning)
Mälaren: +4 mm år (landhöjning)
Norrbottens kustland: 9 mm/år (landhöjning

Intressant för dykare och sjöfarare:
För dykare kan det vara intressant att veta att det som idag är små skär, för några hundra år sedan kan ha varit grynnor eller osynliga grund, och därmed farliga för dåtiden sjöfart, med möjligt resultat i form av vrak.
För sjöfarare så kan landhöjningen vara viktig eftersom det kan medföra att grunda djup där man enligt sjökort skall gå fri, faktiskt kan ha blivit för grunda för att passera om sjökortet är för gammalt.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landh%C3%B6jning

Relaterade ord: Djup Djupgående Djupkurva Hydrografi Högsta kustlinjen Sjökort Vättern
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER