Namn: Lösen:

Långrev


Sv. Backa. Eng. Long line. Fr. Palangre.

Ett fiskeredskap bestående av en lång lina (ofta 100-200 m) på vilken betade krokar är infästa med någon/några meters mellanrum. Långreven läggs ut från båt och förankras med tyngd på botten och flöte på ytan. Det förekommer både pelagiska (nära yten eller i den fria vattenmassan) och demersala (bottennära) långrevar, varav den senare i så fall förses med tynder och kan användas på djup över 1.000 m. Det förekommer att flera långrevar fästes ihop till en lång lina som då kan bli flera kilometer lång. Ibland används levande betesfisk på krokarna, vilka då träs på kroken genom att den sticks upp längs undersidan av ryggraden på betesfisken. Även mask förekommer som bete vid fiske i insjöar.

Fiskemetoden är kritiserad eftersom den bland annat utgör risk för sjöfågel som försöker fånga betesfisk eller bytesfisk, samtidigt så erbjuder långrev ökad selektivitet och förbrukar mindre bränsle än flera andra fiskemetoder och orsakar mindre bottenskador än bottentrål. Metoden kan även användas på ställen det det inte går att tråla.

Långrev används exempelvis för att fånga abborre, ål, gädda, lake, svärdfisk, tonfisk, sobelfisk, flundra, mm.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngrev
http://en.wikipedia.org/wiki/Longline_fishing

Relaterade ord: Backa Fiske Fiskeredskap TrålLångrev
Pelagisk långrev (backa).


TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER