Namn: Lösen:

Lättdykning


Alt Eng SCUBA

Dykning där dykaren för med sig sitt eget gasförråd för dyket och kan simma fritt i vattnet. Vanligt sportdykning är exempel på lättdykning, och gasförrådet medförs normalt i ett öppet system som förses med luft från en tryckcylinder (flaska) dvs det som ofta betecknas som SCUBA, men kan även vara dykare med återandningsapparat. Till skillnad från tungdykning är dykaren inte bunden till verksamhet på botten, utan kan även uppträda i mittvattnet mellan botten och ytan.

Historia:
Idéen att dyka med ett förråd av komprimerad luft väcktes första gången teoretiskt 1716 av Halley, fick sitt första förslag (dock icke-fungerande) 1808 av Freiderich von Drieberg under namnet ”Triton”. 1865 kom en fransk hybridlösning med en dykare försedd med en trycktank som dock matades med luft från ytan. De kommande 40 åren skulle utvecklingen inte göra några stora framsteg, utan istället utvecklades de första återandningsapparaterna (rebreather), men 1926 fick den franska sjöofficeren Yves Le Prieur patent på ett system för dykning med komprimerad luft, men apparaten blev ganska ineffektiv eftersom den saknade den dock redan uppfunna demandventilen som gör att luft endast levereras när dykaren andas in, varför mycket luft slösades bort till ingen nytta. Utvecklingen började nu dock ta fart och 1939 utvecklar Christian Lambersen "LARU" som var en återandningsapparat för avväg dyking, och 1943 mitt i krigets Paris så var tiden mogen – man hade nu alla komponenter som behövdes för en lättdykare, tryckcylindrar, demandventiler, cyklop och simfenor, och fransmännen Emile Gagnan och Jacques-Yves Cousteau introducerade den form av dykning som de flesta sportdykare idag använder med sin ”Aqua Lung”.

Relaterade ord: Amfibiedykare Apparatdykning Arbetsdykare Attackdykare Blandgasdykning Brottdykning Båtdykning Cocktail-dykning Dekodykning Dekompressionsdykning DNC Drop-off-dykning Dykare Dykarledare Dykarläkare Dykeritjänstledare Dykeriöverledare Dykeriöverläkare Dykning Fridykning Fältarbetsdykare Grodman Grottdykning Gruvdykning Grönsaksdykning Helioxdykning Hjälmdykning Hooka-dykning Humandykning Höghöjdsdykning Isdykning Kammardykning Landdykning Luftdykning Lättdykare Mindykare Mixdykning Monkey diving Muck-dykning Mättnadsdykning Nitroxdykning Off-shore-dykning Penetrationsdykning RB-dykning Rebreather-dykning Rekreationsdykning Revdykning Röjdykare Skrotdykning Skräpdykning Slamdykning Slangdykning Snorkling Sportdykning Strömdykning Sumpdykning Teknisk dykning Torrdykning Trimixdykning Tungdykning UV-jakt Vrakdykning Våtdykning Väggdykning Welterdykning Yrkesdykning
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER