Namn: Lösen:

Leddjur


Lat. Arthropoda. Eng. Arthropod

Allmänt:
Den största gruppen inom djurriket som omfattar insekter, kräftdjur, spindlar och havsspindlar som uppgår till till närmare 1 miljon beskrivna arter, men det egentliga antalet arter i gruppen uppskattas till 30 miljoner – i marin miljö så är understammen Crustacea (kräftdjuren) den dominerande gruppen – men en oenighet gäller kring systematiken och i vissa källor kräftdjuren och spindeldjuren egna stammar. Gemensamt för gruppen är att djuren har segmenterad kropp och ett yttre skal – hos en del arter så har vissa leder ombildats till simben, antenner, mundelar eller annat. Genom att djuren har skal, så måste de när de växer byta skal, ett nyare skal växer då under det gamla som löses upp och dumpas – och det är med det nya mjuka skalet som innan det torkar medger att djuret växer i storlek. Hos de flesta leddjuren finns även ett välutvecklat nervsystem och hos en del även ett välutvecklad system av blodkärl.
Det vetenskapliga namnet kommer från grekiskans "arthron" = led och "podos" = fot.

Systematik:
Rike: Animalia (djuriket)
-Stam: Arthropoda (leddjur)
--Understam: Chelicerata
----Klass: Pycnogonida (havsspindlar)
----Klass: Maxillopod
-----Underklass: Copepoda (hoppkräftor)
-----Underklass: Thecostraca
------Infraklass: Cirripedia (rankfotingar)
----Klass: Malacostraca
-------Överordning: Peracarida
--------Ordning: Mysida (pungräkor)
--------Ordning: Amphipoda (amphipoder)
---------Underordning: Gammaroidea
---------Underordning: Hyperiidea
---------Underordning: Caprellidea (spökräkor)
--------Ordning: Isopoda
--------Ordning: Cumacea
-------Överordning: Eucarida
--------Ordning: Euphausiacea (krill)
--------Ordning: Decapoda (tiofotade kräftdjur)
---------Underordning: Dendrobranchiata
---------Underordning: Pleocyemata
----------Infraordning: Caridea (räkor)
----------Infraordning: Astacidea
----------Infraordning: Palinura (languster)
----------Infraordning: Thalassinidea
----------Infraordning: Anomura
------------Familj: Galatheidae (trollhumrar)
------------Familj: Porcellanidae (porslinskrabbor)
------------Familj: Lithodidae (trollkrabber)
------------Familj: Paguridae (eremitkräftor)
----------Infraordning: Brachyura (krabbor)

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leddjur
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropoda

Relaterade ord: Arthropoda Marinbiologi
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER