Namn: Lösen:

Limnologi


Läran om sötvatten (färskvatten), dess växt- och djurliv, fysiska egenskaper och geografiska karaktäristik, mm. Vetenskapen omfattar både grundvatten och ytvatten.
Läran om sötvattenförekomst och sötvattenrörelser ur ett biologiskt-kemiskt perspektiv.

Termen kommer från det grekiska ordet limne(sjö, träsk) och logos (lära, vetenskap).
Den schweiziske zoologen och hydrografen François-Alphonse Forel (1841-1912) anses vara grundaren av ämnet genom sina studer av Genèvesjön.

Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Limnologi

Relaterade ord: Epilimnion Glaciologi Hydrologi Hypolimnion Iktyologi Lotisk Metalimnion Oceanografi SMHI Sötis Sötvatten Sötvattenis Vatten
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER