Namn: Lösen:

Linfälla


Eng. Line trap

Linfälle är ett ställe där en lina som läggs under grott- eller vrakpenetration kan glida in när dykaren drar linan mellan två fästpunkter, så att man sedan inte kan följa linan genom att hålla den.

Exempel på en linfälla kan vara att en dykare simmar i en båge mellan två fästpunkter, ocn när linan spänns vid infästning i den andra punkten, så dras linan in i en springa under en sten. Försöker sedan en dykare att följa linan ut igen i dålig sikt, så når man inte att följa den med handen eller att dra den fri.

Relaterade ord: Caveline Fästpunkt Linkapare Linläggning Linpil Linrulle Linspole Penetration Reel Rimbach-metoden Wreckline
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER