Namn: Lösen:

Linjesökning


Sökning längs linjer utlagda på botten.

Metodbeskrivning:
En relativt enkel sökmetod som innebär att man lägger ut en eller flera parallella linjer genom att lägga ut kätting eller lina på botten, längs vilken dykaren sedan simmar och söker av båda sidor – ena sidan på vägen ut, andra på vägen hem. Lägg linorna så att man har maximalt dubbel siktbredd mellan dem. Är man två dykare som simmar i bredd, så kan bredden mellan linorna ökas enligt den totala bredd som de två dykarna klarar av att söka av när de simmar i bredd.

Notera:
Metoden har fördelen att man av att man kan lägga söklinjerna för att passa in i djupprofiler eller med strömförhållanden på platsen.

Relaterade ord: Djupkurvesökning Ekersökning Halvcirkelsökning Linsökning Rutsökning Stråksökning Söklina Sökmetod
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER