Namn: Lösen:

Linsökning


Eng. Line search

En sökmetod där man använder en lina som referens för att veta var man är, var man har sökt och var man skall söka, när man söker efter föremål på botten.

Det finns olika metoder att genomföra linsök, exempelvis:
- Cirkelsökning
- Ekersökning
- Halvcirkelsökning
- Linjesökning

Vanligast inom sportdykningen är cirkelsökning (exempelvis efter vrak som skall finnas på platsen) och vid noggrannare sökning (exempelvis för sökning efter borttappade föremål eller arkeologisk undersökning) så är linjesökning vanligare

Till skillnad från linläggning, så kan det ibland vara en fördel med flytlina (istället för sjunklina) vid linsökning, eftersom det kan minska risken för att linan fastnar i föremål när den sveps över ett område som den görs vid exempelvis cirkelsökning och halvcirkelsökning.

Relaterade ord: Cirkelsökning Ekersökning Flytlina Halvcirkelsökning Linjesökning Linläggning Linrulle Linspole Sjunklina Skjuta säck Söklina Sökmetod
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER