Namn: Lösen:

Ljuster


Sv. Treudd (med just tre spetsar) alt ”Hottestång” (Blekinge)

Ljuster är ett handhållet jaktredskap med gaffelliknande spets. Har den bara en spets så kallas den harpun (även om flerspetsiga projektiler till harpungevär också kallas harpun) och är avsedd för större djur (exempelvis säl och val), medan ett ljuster är avsett för mindre byten.

Det finns ljuster där man spetsar bytet och ljuster där man klämmer bytet mellan hullingförsedda tänder (så kallat sågljuster).

Förr i tiden så var fiske med ljuster vanligt längs den svenska kusten, och man kunde exempelvis använda en vattenkikare för att se byten under ytan, idag är fiskemetoden förbjuden i Sverige, men förekommer bland annat som UV-jakt i Norge. Redanskapet i sig är dock inte belagt med restriktioner på samma sätt som harpungeväret (vilket är vapenklassat).

Liknande redskap har funnits som vapen på land, och havsguden Poseidon har just en treudd som sin symbol.

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1716

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om 1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon,
2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,


2 kap. Fisket och vattenbruket

6 § Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet.
Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap.


Fiskelag (1993:787)

4 § Vad som i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur
och vattenlevande kräftdjur.


7 §…
Med handredskap avses spö, pilk och liknande rörliga redskap som
är utrustade med lina och högst tio krokar.


45 § …
Fiskeredskap som använts eller medförts vid brott enligt denna lag skall förklaras förverkade, om det inte är oskäligt.
Detsamma gäller fiskefartyg och andra hjälpmedel om det behövs för att förebygga brott.


Externa länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljuster
http://sv.wikipedia.org/wiki/Treudd_(vapen)

Relaterade ord: Dykutrustning Harpun Harpungevär UV-jakt
TILLBAKA  VISA DISKUSSIONER